Vedmora Ridbana

Referensridbana ifrån Paddex

Vår ridbana kommer från Paddex, och du som är intresserad kan komma hit och se den.

följ länken och läs mer om ridbanan på vår privata hemsida

http://www.jojkas.se/10703019