Agria Djurförsäkring

Ombud för Agria Djurförsäkring sedan 1991

Ditt försäkringsombud - Kattis Holm

Vedmora Ridhus & Banteknik AB är ansluten förmedlare av försäkringar åt Agria Djurförsäkring

Kontaktperson här är Kattis Holm Åström

som hjälper dig med en bra djurförsäkring 

ring  Katrin   ("Kattis")  på 0650 - 55 06 00 eller

på mobil 070 - 55 81 680