Foto ridhusplacering

ritat förslag

bygglovsritning

placeringsförslag

där, längst bort i höggräset ska ridhuset ligga

platsen sedd från vägen

till höger om tallen och österut

nya infarten byggs 17 augusti 2010

Allt görs enligt trafikverkets anvisningar

Behörig vägentreprenör anlitades

Sista gången någon lastar ur uppe vid vägen

många hästägare har barn med sig när dom kommer

rätt utförd dränering

jobbarna in till fikapaus

nya nerfarten till vändplanen

Bodins åkeri fick köra många lass

varm asfalt för anslutning mot vägbanan

"på andra sidan vägen" 17 augusti 2010

den färdiga infarten och vändplanen

lilla beteshagen uppe vid vägen

Lilla beteshagen sedd från trädgården

Vedmora - här finns gott om hästar

den här möter man inte gärna ridande på en häst

körde för fort - och mötte timmerbil !